Bureau Overbruggend: ondercuratelestelling, bewindvoering en mentorschap

Mensen die vanwege psychiatrische, psychosociale en/of lichamelijke problematiek niet of onvoldoende in staat zijn hun financiën, zorg en/of persoonlijk welzijn te regelen, kunnen in een negatieve situatie terecht komen.

Voor hen biedt Bureau Overbruggend verschillende uitvoeringen van beschermende maatregelen: oprichter mevrouw Ine Verbruggen staat bij de rechtbank ingeschreven om landelijk op te treden als curator, bewindvoerder en/of mentor. Samen met de hulpvrager slaat zij de brug naar een betere situatie; afgestemd op de wensen en behoeften van deze cliënt.

 

Maak een afspraak

 

Curatele

Voor mensen die niet in staat zijn om zelf hun financiële en persoonlijke zaken te regelen – en voor wie bewindvoering en/of mentorschap niet volstaat, is curatele de beschermende maatregel
  Lees verder about “Curatele”