Bewindvoering

Bureau Overbruggend Bewindvoering

Bewindvoering, ook wel beschermingsbewind genoemd, is een beschermingsmaatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken wanneer iemand zijn of haar eigen financiële zaken niet (meer) kan regelen. Door een psychische dan wel verstandelijke handicap, ziekte, ouderdom of verslaving kan er sprake zijn van problematische schulden of van ‘verkwisting’, waarbij geld zódanig verspild wordt dat belangrijke zaken (zoals vaste lasten) niet meer betaald kunnen worden en er een onhoudbare situatie ontstaat.

Een bewindvoerder neemt, onder toezicht van de kantonrechter, het beheer van de financiële zaken van de betrokkene over; die kunnen betrekking hebben op zowel geld als goederen. Bureau Overbruggend behartigt in zo’n geval de financiële belangen door de verantwoordelijkheid voor die zaken op zich te nemen en toch zo veel mogelijk in samenspraak met de cliënt te handelen.
Zo ontstaat er rust in de situatie en worden (nieuwe) schulden voorkomen. De cliënt kan niet meer zelf over zijn of haar inkomsten of vermogen beschikken maar blijft wel handelingsbekwaam.

Taken die Bureau Overbruggend uitvoert als bewindvoerder:

  • het bewaken van de inkomsten
  • het betalen van de vaste lasten
  • het aanvragen van uitkeringen, kwijtscheldingen en toeslagen
  • behandelen van de post
  • contact leggen en onderhouden met instellingen
  • afsluiten van verzekeringen
  • het doen van de belastingaangifte

Meer informatie over
Bureau Overbruggend als bewindvoerder?
neem contact met ons op…..