Curatele

Bureau Overbruggend Curatele

Voor mensen die niet in staat zijn om zelf hun financiële en persoonlijke zaken te regelen – en voor wie bewindvoering en/of mentorschap niet volstaat, is curatele de beschermende maatregel.
Iemand die door de kantonrechter ‘onder curatele wordt gesteld’ wordt handelingsonbekwaam verklaard. Een curator beslist vanaf dat moment over zijn/haar geld, verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding. Uiteraard in het belang van de cliënt en waar mogelijk in samenspraak.

Curatele is een ingrijpende juridische maatregel in iemands leven en wordt dan ook niet makkelijk opgelegd. De rechter wil een gegronde reden hebben zoals de aanwezigheid van een geestelijke stoornis of een gewoonte van drank- en/of drugs misbruik. De situatie moet zódanig zijn, dat de betrokkene zijn/haar belangen niet behoorlijk waar kan nemen en/of de veiligheid van zichzelf of een ander in gevaar brengt.
Bureau Overbruggend behartigt als curator de belangen van een cliënt op financieel gebied; betaalt de rekeningen en zorgt in geval van schulden bijvoorbeeld voor een best mogelijke oplossing. Daarnaast worden persoonlijke zaken behartigd en zorgt zij ervoor dat de rechthebbende de juiste invulling op zorggebied krijgt.

Meer informatie over
Bureau Overbruggend als curator?
neem contact met ons op…..