Mentorschap

Bureau Overbruggend Mentorschap

Als iemand door fysieke of psychische problemen niet (meer) in staat is om op te komen voor zijn of haar persoonlijke belangen op het gebied van zorg en welzijn, nemen familieleden of vrienden deze taak vaak over. Maar wat als die ontbreken of als zij door onderlinge verdeeldheid de zorg niet goed afgestemd krijgen? In zo’n situatie kan een mentor uitkomst bieden; die is onpartijdig en stelt de belangen van de cliënt centraal. Vaak is er namelijk sprake van complexe problematiek en is de cliënt op de volgende gebieden handelingsonbekwaam verklaard: benodigde of gewenste verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding.

Ine Verbruggen van Bureau Overbruggend treedt in zo’n geval op als mentor – dat wil zeggen als wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger- om zo uit naam van de cliënt goed en adequaat te handelen. Respect, integriteit, verantwoordelijkheid en deskundigheid vormen hierbij de basis. De benodigde zorg wordt optimaal en doeltreffend op de wensen en behoeften van de cliënt afgestemd en waar nodig wordt er actie ondernomen – bijvoorbeeld door vertegenwoordiging bij een MDO (Multi Disciplinair Overleg).

Mentorschap is doorgaans van permanente duur, waarbij het intensieve contact gebaseerd is op een vertrouwensrelatie. Want: een mentor kent geheimhoudingsplicht en zal geen informatie aan derden verstrekken – alleen als het belang van de cliënt óf de wet dit vereist.

Meer informatie over mentorschap?
Neem contact met ons op